Avalehekülg


AS Pärnu Vesi on eraõiguslik juriidiline isik, kes ammutab põhjavett, puhastab ja juhib tarbijateni kõrgekvaliteedilist joogivett ning kogub, puhastab ja juhib loodusesse reovett, sademevett. 

AS Pärnu Vesi 100%-liseks omanikuks on Pärnu linn.
ASil Pärnu Vesi on pikaajaline kogemus veetalituse korraldamisel. Tegutseme klientide ja keskkonna hüvanguks liikudes läbi pideva arengu järjest paremale teenindustasemele.
Pärnu Vesi teenindab Pärnu linna elanikke ja juriidilisi isikuid, lisaks pakub operaatorteenust Paikuse ja Audru vallas ning juhib Pärnu linna reoveepuhastile reovett Sindi linnast ja Sauga vallast. Kõiges, mida me teeme, võtame arvesse tegevuste mõju keskkonnale ja kõikidele huvigruppidele.

Meie meeskonna tegutsemise nurgakiviks on tööde ja toodete kõrge kvaliteet, hea klienditeenindus ja ühiskonnavastutus. Meie missiooniks on elanikkonna teenindamine keskkonnsäästlikult ja optimaalse hinnaga.

Uudised & teated

10.05.2016

Pärnu Linnavalitsus kinnitas 9.mail AS Pärnu Vesi 2015.a majandusaasta aruande

13.04.2016

Liikluskorralduse muudatus 11.04-22.06 Laial tänaval

29.02.2016

Veenäidu teatamise leht uuenenud

03.12.2015

Uued lisateenuste hinnad alates 01.01.2016

28.09.2015

KIK rahuldas 28.08.15 AS Pärnu Vesi taotluse täiendavate reoveepuhastusjaama ja ÜVK seadmete soetamiseks

22.04.2015

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamistaotlus rahuldati

katkestused.jpg
teata.jpg
hanked.png

 
 
meediadisain