Avalehekülg

AS Pärnu Vesi on eraõiguslik juriidiline isik, kes ammutab põhjavett, puhastab ja juhib tarbijateni kõrgekvaliteedilist joogivett ning kogub, puhastab ja juhib loodusesse reovett, sademevett.
AS Pärnu Vesi 100%-liseks omanikuks on Pärnu linn.
ASil Pärnu Vesi on pikaajaline kogemus veetalituse korraldamisel. Tegutseme klientide ja keskkonna hüvanguks liikudes läbi pideva arengu järjest paremale teenindustasemele.
Pärnu Vesi teenindab Pärnu linna elanikke ja juriidilisi isikuid, lisaks pakub operaatorteenust Paikuse ja Audru vallas ning juhib Pärnu linna reoveepuhastile reovett Sindi linnast ja Sauga vallast. Kõiges, mida me teeme, võtame arvesse tegevuste mõju keskkonnale ja kõikidele huvigruppidele.

Meie meeskonna tegutsemise nurgakiviks on tööde ja toodete kõrge kvaliteet, hea klienditeenindus ja ühiskonnavastutus. Meie missiooniks on elanikkonna teenindamine keskkonnsäästlikult ja optimaalse hinnaga.

Uudised & teated

21.07.2014

Pärnu Rääma linnaosa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine

30.06.2014

AS Pärnu Vesi koduleheküljelt saab jälle näite saata

18.06.2014

Kutsume teid 20-21.06 toimuvatele Veepäevadele Pärnu Vallikäärus

09.05.2014

Loode-Pärnu tööstusala ehitushange kuulutati välja

31.03.2014

TÄHELEPANU! Google otsetee AS Pärnu Vesi näitude teatamise lehele ei tööta!

21.03.2014

PRESSITEADE. Liiva, Suur-Veski, Väike-Veski ja Koidu tänavatel algavad torutööd.

14.01.2014

Alates 13.01.2014 kehtivad uued liitumistasude arvestamise metoodika tingimused

07.01.2014

AS Pärnu Vesi arved läbi operaatorfirma

katkestused.jpg
teata.jpg
hanked.png

 
 
meediadisain