Avalehekülg

AS Pärnu Vesi on eraõiguslik juriidiline isik, kes ammutab põhjavett, puhastab ja juhib tarbijateni kõrgekvaliteedilist joogivett ning kogub, puhastab ja juhib loodusesse reovett, sademevett.
AS Pärnu Vesi 100%-liseks omanikuks on Pärnu linn.
ASil Pärnu Vesi on pikaajaline kogemus veetalituse korraldamisel. Tegutseme klientide ja keskkonna hüvanguks liikudes läbi pideva arengu järjest paremale teenindustasemele.
Pärnu Vesi teenindab Pärnu linna elanikke ja juriidilisi isikuid, lisaks pakub operaatorteenust Paikuse ja Audru vallas ning juhib Pärnu linna reoveepuhastile reovett Sindi linnast ja Sauga vallast. Kõiges, mida me teeme, võtame arvesse tegevuste mõju keskkonnale ja kõikidele huvigruppidele.

Meie meeskonna tegutsemise nurgakiviks on tööde ja toodete kõrge kvaliteet, hea klienditeenindus ja ühiskonnavastutus. Meie missiooniks on elanikkonna teenindamine keskkonnsäästlikult ja optimaalse hinnaga.

Uudised & teated

22.04.2015

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamistaotlus rahuldati

30.12.2014

Ehitustööd Rääma piirkonnas on alanud

04.12.2014

Pressiteade. Algavad Rääma linnaosa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitustööd

15.10.2014

Pärnu Rääma linnaosa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine

07.10.2014

Alates 04.10.2014 kehtib Pärnus uus Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

19.08.2014

Uued veeteenuse hinnad alates 01.10.2014

14.01.2014

Alates 13.01.2014 kehtivad uued liitumistasude arvestamise metoodika tingimused

katkestused.jpg
teata.jpg
hanked.png

 
 
meediadisain